FC Barcelona – Sevilla

Dobrý deň !

Z lásky k futbalu sme sa v dňoch 4. – 6. 4. 2017 zúčastnili zájazdu do Barcelony na futbalový zápas FC Barcelona-FC Sevilla. Dobrá pohoda, výborné ubytovanie, vysoká úroveň v sprievodcovských službách prispeli k nezabudnuteľným zážitkom a spomienkam.

Mimoriadna vďaka za kolektív Seničanov patrí p. Kristianovi Ravingerovi a jeho kolegovi Filipovi Černému ,ktorí svojím konaním a prístupom vytvorili prostredie, na ktoré sa nezabúda.

Už teraz sa tešíme na ďalšie príjemné stretnutia pri futbalových podujatiach.

Jaro Kaščák, Milan Hajdin, Jozef Marenčík, Peter Hutta