Charter: SVK – Rusko / SVK – USA

Organizácia konečne na slovenské pomery nadštandardná – nemám pripomienku.Delegáti pohodoví ľudia a výlet stál za to. Výkony hokejistov žiaľ neviete ovplyvniť, ale máte šancu o rok – dovtedy sa to naučiť 🙂