AKTUALIZOVANÉ | Koronavírus: informácie a pokyny pre klientov CK FutbalTour.sk

Ako ovplyvní koronavírus naše cestovateľské plány? Odpovede na najčastejšie otázky nájdete v tomto texte.

  1. MÁTE OBJEDNANÝ ZÁJAZD / VSTUPENKY V CK FUTBALTOUR.SK?

V našej CK robíme všetko pre organizáciu nezabudnuteľných športových zážitkov, to je naša hlavná pracovná náplň. V otázkach bezpečnosti a zdravotnej situácie v zahraničí sa spoliehame na odborníkov a kompetentné úrady.

Viac ako 30-členný tím našej CK pozorne sleduje aktuálnu situáciu a vyhlásenia slovenských aj medzinárodných inštitúcií.

Situácia sa vyvíja naprieč jednotlivými krajinami v zahraničí rôznorodo, no po vyhlásení mimoriadneho stavu na území SR (od štvrtka, 12. 3. 2020) platia prísne opatrenia a obmedzenia. Možné scenáre vašej objednávky vstupeniek / zájazdov v CK FutbalTour.sk:

a) ak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nevydá zákaz cestovať do danej destinácie alebo zodpovedný úrad príslušnej krajiny nevyhlási danú lokalitu „za uzavretú”, vaša objednávka služieb v našej CK bude riadne pripravená.

b) ak preferujete preventívne nevycestovať na objednanú športovú akciu, je potrebné postupovať podľa našich Zmluvných podmienok (odsek VIII.: Odstúpenie od zmluvy), ktoré boli súčasťou vašej objednávky.

c) ak príde k vydaniu zákazu cestovať do danej destinácie alebo k uzavretiu danej destinácie, kontaktuje CK FutbalTour.sk dotyčných klientov a nasleduje refundačné konanie

d) ak oznámi organizátor zápasu zrušenie podujatia, alebo odohratie podujatia bez divákov, kontaktuje CK FutbalTour.sk dotyčných klientov a nasleduje refundačné konanie

e) ak príde k zrušeniu dopravného spojenia, resp. uzatvorenia letiska, kontaktuje CK FutbalTour.sk dotyčných klientov a nasleduje refundačné konanie

  1.  MÁTE OBJEDNANÝ ZÁJAZD V INEJ CK?

V prvom rade sa presvedčte, že spoločnosť s ktorou máte uzatvorenú zmluvu, spĺňa zákonnú podmienku pre prevádzkovanie cestovnej kancelárie a má uzatvorené aktuálne poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (Poistné dokumenty CK FutbalTour.sk sú na nahliadnutie TU)

V prípade pozitívneho výsledku môžete očakávať seriózne konanie zo strany danej CK a podobný postup, ako ilustrujeme v predošlom bode 1.

Okrem povinného poistenia pre prípad úpadku CK disponuje CK FutbalTour.sk aj špeciálnou ponukou cestovného poistenia, ktoré je vyrobené na mieru k našej ponuke a odporúčame ho všetkým klientom, ktorí prejavia záujem o športové zájazdy.

Okrem tradičného krytia nákladov spojených so zdravotnými problémami vzniknutými počas zájazdu (obsahujú aj klasické cestovné poistenia iných subjektov) zahŕňa náš produkt aj poistenie pre prípad storna zájazdu a krytie výdavkov spojených s nevyhnutným zotrvaním v zahraničí v prípade vyhlásenia výnimočnej situácie (tzv. karanténa). 

Inými slovami, klienti CK FutbalTour.sk majú jedinečný prístup k nadštandardnému poistnému produktu, aký na slovenskom trhu nemá konkurenciu.

  1. AKO SA SPRÁVAŤ POČAS MIMORIADNEHO STAVU?

Masívna medializácia ochorenia priniesla medzi ľudí viacero otázok, sumarizujeme pre vás najdôležitejšie odpovede

  • Čo vlastne robiť? Hlavne zachovať chladnú hlavu a nepodľahnúť stresu. Ten samotný môže zhoršiť zdravotnú situáciu.
  • Ako sa chrániť pred vírusom? Pravidelne si umývajte ruky, pri kýchaní či kašľaní používajte jednorazové vreckovky a podporte svoju imunitu zdravou životosprávou a preferujte pohyb.
  • Je dôvod na preventívne nákupy v obchodoch so základnými životnými potrebami? Obchodné reťazce deklarujú pripravenosť skladových zásob. Obchody s potravinami a lekárne patria medzi prevádzky, ktoré fungujú aj počas mimoriadneho stavu.

Kde hladať relevantné informácie?

 

Tím FutbalTour.sk