F1 Veľká cena Las Vegas (vstupenka)

*PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA*

Pre veľký záujem evidujeme záujemcov o Veľkú cenu Las Vegas.
Vyplňte nezáväznú rezerváciu a v prípade dostupnosti vstupeniek vás budeme kontaktovať.

*Termín pretekov je potvrdený na 23. 11. 2024*

Čo nasleduje po vyplnení nezáväznej rezervácie? Budeme vás evidovať medzi záujemcami o Veľkú cenu Las Vegas. V prípade dostupnosti vstupeniek vás budeme kontaktovať. Po vyplnení rezervácie ešte nemáte garanciu vstupeniek.

NÁŠ TIP