Skutočné športové hodnoty alebo Prečo sme ešte tu

Píše Michal Matejovič

Nedávno to boli 3 roky, odkedy počas EURO 2016 neodletel charterový let s našimi klientmi do Bordeaux na zápas Slovensko – Wales. Spolu s našimi klientmi sme sa dokázali opierať o naše hodnoty. A stojíme tu pevne aj dnes.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čo nás šport učí a ako to vplýva na náš život?

Ak je reč o športe, hodnoty pravdepodobne nie sú to prvé, čo človeku napadne. Nielen ľudia a firmy, ale aj šport je postavený na hodnotách. Často veľmi podobných.

Poctivosť, oddanosť, morálka, sledovanie vlastného potenciálu, rešpekt k sebe a druhým, pokora, tímový duch, trpezlivosť, vytrvalosť, čestnosť alebo zdravie. Tieto sú v silnom protiklade s odvrátenými stránkami: víťazenie za každú cenu, pýcha, sebeckosť, ľahostajnosť, povýšenectvo, zákernosť alebo podvádzanie.

Hodnoty sú dôležité, pretože nám pomáhajú rásť a rozvíjať sa. Sú základným kameňom našich činov a presvedčení. Denne robíme stovky rozhodnutí a každým rozhodnutím sa k našim hodnotám buď približujeme, alebo sa im vzďaľujeme.

Je potešujúce, že aj v dnešnom rozvinutom svete športu plnom súťaživosti, túžbe po uznaní, zárobku a sláve nezabúdajú športové kluby a inštitúcie na podporu detí, zdravotne hendikepovaných, zosnulých alebo na boj proti spoločenským výzvam, akými sú rasizmus, šovinizmus alebo náboženské konflikty. Že stále môžeme vidieť porazeného s úctou zablahoželať víťazovi, klub poďakovať fanúšikom, hráčov svojim rodinám a trénerom. Keď vyšší zámer a najvyšší cieľ je kolektívny prospech a radosť, nie výhra jedinca.

Hodnoty alebo ciele by mali prinášať energiu do života aj podnikania. Každý má ciele, či si to uvedomuje alebo nie. Čím väčší zmysel má cieľ, tým silnejšiu energiu a chuť máme ho dosiahnuť.

U nás vo firme nás šport nielen spája, ale každodenne inšpiruje. Vidíme v ňom to dobré. Pomáha nám nachádzať ten vyšší zmysel. Objatie rivala, povzbudenie mladšieho, priznanie sa k faulu, pochvala po prehre, potlesk po súperovej hymne. Niekedy možno skôr výnimky, ale všímame si ich, hľadáme ich. Vzbudzujú v nás túžbu, poskytnúť našim zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom a veriteľom hodnotu prekonávajúcu ich očakávania. V tomto spočíva dôvod existencie našej firmy.

Uvedomujeme si, že porozumenie hodnote a jej vplyvu na ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu prichádzajú do kontaktu s firmou je základom jej výnimočnosti. Cieľom podnikania vo vyspelých ekonomikách je dlhodobá hospodárska a sociálna prosperita spoločnosti. Často sa zamýšľame nad tým, ako by sme mohli zaistiť, aby aj naša firma naďalej vytrvale rástla. A pre správne dôvody. Odpoveď, ktorú sme si dali, je zamerať sa skôr na uspokojovanie potrieb zákazníkov, než na predaj produktov.

Zo športu sa dá veľa naučiť a aj preto ho milujeme.

Cena je to, čo zaplatíš. Hodnota je to, čo dostaneš.