FutbalTour.sk je jediným slovenským členom prestížnej medzinárodnej organizácie

International Sports Travel Agencies Association (i.s.t.a.a.) združuje športové cestovné kancelárie z viac ako 50 krajín sveta. Slovensko zastupuje CK FutbalTour.sk.

i.s.t.a.a. je platformou, ktorá ponúka priestor profesionálnym organizáciám z prostredia cestovného ruchu. Vo svojom segmente patrí medzi svetovú elitu. Okrem spolupráce poskytuje príležitosti v biznis prostredí a vo vzdelávaní.

Podporuje svojich účastníkov naprieč piatimi kontinentmi, prepája ich a usiluje sa o zviditeľnenie možností investovania v oblasti športového turizmu. Zároveň zbiera dáta o aktivitách, ktorá súvisia s týmto odvetvím a posudzuje ich ekonomický vplyv na rôzne športové udalosti.

FutbalTour.sk ako aktívny člen združenia disponuje certifikátom a prístupom do siete i.s.t.a.a. Zároveň má právo hlasovať o skutočnostiach týkajúcich sa fungovania asociácie, získava nové kontakty a ďalšie znalosti z oblasti športových zájazdov. Medzi priority tejto medzinárodnej organizácie patrí rozvoj a zabezpečenie pozitívnej reputácie športových udalostí.

Spoločnosť FutbalTour.sk aj vďaka tomuto partnerstvu neustále rozširuje svoju ponuku zájazdov, predovšetkým do netypických a exotických destinácií.

 

i.s.t.a.a. oficiálna webstránka: https://www.istaa.org

Máte záujem o nezabudnuteľné športové zážitky?